Museální železnice Zubrnice

Mezi zajímavá lákadla Zubrnic patří muzeum historické železnice, zprovozněné v roce 1980 na trase Velké Březno – Zubrnice a prohlášené v roce 1998 technickou kulturní památkou.

Museální železnice Zubrnice

Stálá expozice o historii a současnosti místní dráhy Velké Březno – Verneřice – Úštěk se nachází v prostoru bývalého nádražního skladiště zboží. K vidění jsou staré fotografie, dokumenty, různé železniční „drobnosti“ související s historií této dráhy. Srdcem expozice je funkční modelové kolejiště stanice Levín v měřítku 1:45. V nádražní budově je dále umístěna dopravní kancelář s dobovým vybavením a čekárna pro cestující. Zajímavostí je replika zvonkového návěstidla zvaného číňan.
Historické drezíny, jsou trvale deponovány v dřevěné remíze vedle nádraží, kde si je můžete prohlédnout a seznámit se s vývojem těchto zajímavých vozidel. Tématické expozice umístěné v železničních vozech mapují vývoj osvětlení na železnici a nejrůznější pomůcky.

Druhá tématická expozice je věnována ukázkám zabezpečovacího zařízení. V této expozici se nachází i historické zabezpečovací zařízení ze stanice Velké Březno. Na kolejích můžete například spatřit unikátní kolejový jeřáb z roku 1877, výsypný vůz Talbot z roku 1931, motorovou lokomotivu T 201.901 z roku 1916, služební vůz z třicátých let a jiná kolejová vozidla.

Ve vstupním voze lze zakoupit vstupenky do železničního muzea a jízdenky pro historické jízdy. Naleznete zde informace k připravovaným akcím a platný jízdní řád pro muzejní jízdy na muzejní železnici Ústí nad Labem - Zubrnice. Muzeum je turistickým známkovým místem. Lze zde zakoupit známku s číslem 666 i řadu upomínkových předmětů (tématické pohledy, turistické vizitky, štítek na hůl, pamětní hřeb, pamětní minci (Pamětník)...).

Ve vybraných dnech během roku rovněž muzeum slouží jako konečná stanice jízd historických vlakových souprav. 

Museum je pravidelně otevřeno:

duben–červen
soboty 10.00–16.00

červenec–srpen
úterý–neděle 10.00–18.00

září
soboty 10.00–16.00

  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto